• Det bilr minstevannføring på 1,5 kubikkmeter i sekundet vinterstid og 2 kubikkmeter i sekundet sommerstid målt ved Kaltveit. Torstein Lillevik

Storlakselv får endelig minstevannføring

Etter en årelang kamp får Årdalselva endelig minstevannsføring. Men altfor lite, mener elveeierne.