Stavanger best på å lære innvandrere norsk

Stavanger får pris for god norskopplæring av voksne innvandrere.