• Denne ura på Øygjaneset ved Tysdalsvatnet skal sikres. Det er to hovedalternativer med i finalen: Lang tunnel fra Tysdalsvatnet til Årdal og kort tunnel forbi Øygjaneset. Pål Christensen

Her raser det 10 ganger i året

Bygging av Årdalstunnelen vil bety at av– og påkjøring til Målandsdalen droppes på grunn av rasfare. Da blir Tysdal camping liggende i en bakevje.