• Torfinn Ingeborgrud er Miljøpartiet de Grønne sin representant i bystyret. På mandag vil han fremme forslag om at Stavanger kommune må jobbe aktivt for at Statens vegvesen skal senke fartsgrensen på motorveien forbi Saxemarka, samt bygge støyskjerm og kulvert. Pål Christensen

Her er det mest støy i Stavanger

Seks barnehager og fire skoler i Stavanger plages med for sterk støy (over 65 dB). Støydempende tiltak i barnehager får topp prioritet i Handlingsplan mot støy som bystyret behandler mandag.