• Dagens bru har en seilingshøyde på 12 meter. Mange høringsinstanser er svært betenkte over muligheten for ei lavere bru. FOTO: Jonas Haarr Friestad

- Lav bru svekker beredskapen

Statens vegvesen får lite jubel for planene om å bygge lavere bru over Hafrsfjord. Blant andre er Avinor bekymret for redningsarbeidet dersom det skulle skje en storulykke i Hafrsfjord.