• Sissel Stenberg fra Frp mener det er viktig å stille krav til unge sosialhjelpssøkere. Det var hun som fremmet forslaget om oppmøte- og aktivitetsplikt i levekårstyret. Der ble det enstemmig vedtatt. Altså får det også stort flertall i mandagens bystyremøte. Rune Vandvik

800 unge på sosialhjelp, nå får nye søkere oppmøte- og aktivitetsplikt

Antall unge i Stavanger som søker om sosialhjelp øker kraftig. Nå vil bystyret forlange at de møter opp hver morgen på sosialkontoret for å bli satt i aktivitet.