• Du ser vindmøllene over alt på Jæren, her fra Byne med Høghuset til høyre. Men Høg Jæren er ikke et av områdene som håndplukkes for ny vindkraft. Geir Sveen
    Galleri

Høg-Jæren spares for ny vindkraft

Det kom ikke som noen overraskelse at NVE og den nye toppsjefen, Kjetil Lund, dropper ny vindkraftsatsing i sin egen barndoms-kommune, Hå.