• Slik kan Bærheim se ut når om lag 1000 boliger er bygget. Rundkjøringen nede til høyre ligger på Forusbeen, med arm over til Bærheimsveien. Forus ligger bak til høyre i bildet. Stav Arkitekter AS/Norconsult
    Galleri

Sandnes gir opp boligdrømmen i Sola

Da Sandnes overførte areal på Bærheim til Sola kommune, var avtalen at Sandnes tomteselskap skulle få være med å bygge boliger i Sola. Det har ikke lyktes.