• Pål Mangor Kvammen, Dag Schreiner, Rune Andersen og Per Inge Torkelsen. Her sammen med deres prosessfullmektige, advokat Brynjar Meling. Jon Ingemundsen

Gulating lagmannsrett: Løgnaslaget straffes ikke for bruken av ordet nazi-frisør

Merete Hodne sin anke blir i en fersk dom fra Gulating lagmannsrett forkastet. Samtidig dømmes Hodne til å betale 367.571 kroner i saksomkostninger.