• Onsdag var Eirik Faret Sakariassen (SV) på plass i Stortinget. Stavanger-politikeren mener Stavanger bør avslutte sine avtaler med byer i Kina. Siv Dolmen

Stavanger SV vil avslutte Stavangers Kina-samarbeid

Eirik Faret Sakariassen (SV) krever at Stavanger-vertskapet tar opp menneskerettighetsspørsmål under statsbesøket fra Kina.