Vil forlenge oppholdstillatelsen til utenlandske arbeidere og håper på bidrag fra ledige nordmenn

– Det er nå våren er her, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Tiltaket er et av flere som nå settes inn for å holde hjulene i gang i det norske landbruket.

Illustrasjonsfoto. Utenlandske sesongarbeidere hjelper til på Randaberg.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er 1094 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Arbeids- og sosialdepartementet arbeider med en endring i utlendingsforskriften som gjør at utenlandske arbeidstagere som allerede er i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse, melder Landbruks- og matdepartementet. Overfor Aftenbladet har gartneri-eier Kåre Wiig tidligere gitt uttrykk for at det haster med å få på plass en ordning som sikrer forutsigbarhet i en svært krevende situasjon for både bedriftseiere og arbeidstakere.

Det tar sikte på at endringene blir vedtatt allerede i starten av neste uke.

– Mange bønder, som Kåre Wiig på Vik, er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Mange kommer hvert år og kjenner oppgavene sine ut og inn. Vi vil ikke at det lagets krøll i dette systemet i den tiden vi nå opplever, sier Olaug Bollestad til Aftenbladet.

Grøntsektoren er en spesialisert næring, og har behov for personell med ulik bakgrunn. En rekke sesongarbeidere fra utlandet har denne kompetansen. Det er derfor viktig å få tilgang på utenlandsk arbeidskraft med rett kompetanse.

Hun poengterer også at mange grenser er stengt og at de fleste står overfor 14 dager i karantere dersom de kommer fra utlandet nå. Problemet er spesielt stort i grøntnæringen, der det er behov for mange tusen sesongarbeidere gjennom året.

– Det er allerede nå flere hundre arbeidere i landet som kan få forlenget oppholdstillatelsen sin i Norge. Det vil avhjelpe akutte problemer hos enkelte produsenter som mangler arbeidskraft, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. – Vi tror at produksjonen kan gå som normalt i norsk landbruk.

Bollestad vil ha norske ledige inn i landbruket

Koronakrisen gjør at en rekke arbeidstakere enten blir permittert eller mister arbeidet. Departmentet undersøker derfor om det kan legges til rette for at disse kan ta annet arbeid i permitteringsperioden. Norske studenter og pensjonister er også aktuelle grupper.

– Vi ser allerde at en del folk har begynt å melde seg til tjeneste i norsk landbruk, enten de har erfaring med denne typen arbeid, eller de har lyst til å tilegne seg ny kompetanse. Også på denne måten er det fornuftig å legge forholdene til rette for de erfarne sesongarbeiderne - disse kan fungere som arbeidsledere for mer urutinerte nordmenn, foreslår Bollestad.

Hun trekker særlig fram to nettsteder i denne sammenheng, arbeidsplassen.nav.no og landbrukstjenster.no.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Ingen tid å miste

– Mangel på arbeidskraft i landbruket har høy prioritet, og problemene må løses raskt. Det er nå det er vår og nå vi skal sette ned grønnsakene som vi skal høste på sommeren og høsten, sier landbruksminister Bollestad til Aftenbladet.

Tiltaket et av flere kontrekte utslag av den intensive møtevirksomheten mellom statsråden og bondeorganisasjoner og andre sentrale aktører i næringen. Bollestad møter partene hver tirsdag og hver torsdag. Hun har også telefonkonferanser med leder av bondelaget hver dag og hver helg.

I disse møtene er det lagt for dagen bekymring for hva som skjer med transport av melk, kjøtt og egg dersom mange sjøfører blir slått ut av konronaviruset. Samferdeselsdepartementet arbeider med et dispensasjonsopplegg for kjøre- og hviletider, for å møte denne bekymringen, påpeker Bollestad.

– Jeg må få understreke at det er mer enn nok mat til alle og at vi ikke bør hamstre - også i solidaritet med dem som kanskje ikke kan gå i butikken når som helst og kjøpe inn i stort.

Endringen i utlendingsforskriften skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende.

Publisert: