• Ove Evertsen (FNB) og Tom Henning Slethei (Frp) hadde god grunn til å smile valgnatten. Partiene danner trolig flertall i kommunestyret sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Irmelin Sangolt Tjelflaat (til høyre) hører til SV som fikk to plasser i kommunestyret. SV gjorde et godt valg, men sier at det er uaktuelt å være med i en flertallskoalisjon sammen med Frp. Marie von Krogh

Frp, FNB, SP og Ap tar makta i Sola

Etter alt å dømme blir Tom Henning Slethei (Frp) ordfører i Sola ved hjelp av samarbeid med Arbeiderpartiet, FNB og Senterpartiet.