Nesten halve klassa til desse lektorstudentane har slutta

Guro Vestly, Celina Santos Osmundsen, Mikkel Wigestrand, Ansgar Lund Hetland og Silje Kristin Larsen frustrerer over at dei ikkje får velje masteren dei ønsker og må følgje same undervisning som ingeniørstudentar. UiS er samde i at det ikkje er optimalt, men har ikkje ressursar til å dele opp kursa.

Studentar ved lektor realfag meiner dei lærer lite som er relevant for læraryrket. UiS vil endre studieprogrammet, men dei må likevel ha felles undervisning med ingeniørstudentar.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement