Bildegalleri: 51 ferjer innom Tau-sambandet på 59 år

I 59 år bandt Tau-ferja Ryfylke sammen med Stavanger. Her er de 51 ferjene som har vært innom sambandet i løpet av årene.

Publisert: Publisert:

30. desember 2019 klokken 12 gikk siste avgang med Tau-ferja. Åpningen av Ryfast markerte slutten på Tau-sambandet, 59 år etter at ruta ble opprettet.

I dette bildegalleriet har vi samlet bilder av samtlige ferjer som har vært innom sambandet - både dem som har gått i fast trafikk over mange år, men også ferjene som har vært innom som reserve i sambandet med én eller flere rundturer mellom Stavanger og Tau. Så har du reist med Tau-ferja bare én gang i livet, finner du sannsynligvis ferja du reiste med her.

Flere fjordabåter har også vært innom sambandet, deriblant MS «Haugesund», MS «Sjernarøy» og MS «Fjordbris». Sistnevnte anløp Tau fast i perioden 1959–1961.

Kilder: Aftenbladets arkiv, skipsfotograf Harald Oanes og to av de de tidligere kaimennene i Tau-sambandet, Jan Eie og Sølve Hatteland. Sistnevnte står også bak nettstedet Skipsarkiv Rogaland.

Les også

Han har tatt imot bøttevis med kjeft og nesten blitt kjørt ned. Men Sølve Hatteland ville ikke byttet med noen

Han har tatt imot bøttevis med kjeft, irritert seg grønn og nesten blitt kjørt ned.
MF «Tau» 1961–1973: Helgeutfart på den gamle ferjekaien på Tau på 1960-tallet. første halvdel av 1960-årene, sannsynligvis 1964. Kaien ligger der fortsatt, men ferjeleiet er flyttet til andre siden av vågen. Ferja «Tau» har klappet til kai.

MF «Strand» 1966–1977: «Strand» i Lindøysundet på vei til byen. Tau-ferjene møtte hverandre midt i Lindøysundet når de var i rute.

MF «Folgefonn» 1966. Ferja var leid inn fra HSD.

MF «Oanes» 1970 og 1973.

MF «Stavanger» 1973–1982: Det nye ferjeleiet på Tau ble tatt i bruk da «Stavanger» kom i 1973. Her er ferja i ferd med å gå til kai.

MF «Ropeid» 1973: 21. juli 1973 ble ferja, bygget i 1965, satt inn so suppleringsferje i Tau- og midtsambandet. Ferja hadde plass til 11 biler og 125 passasjerer. Etter at ferja var ferdig i rutefarten, fikk den et nytt liv som turistbåten «Festival» i Oslo.

MF «Ryfylke» 1975–1978.

MF «Fitjar» 1975–1976. Ferja ble leid inn fra HSD i Hordaland. De siste årene har den vært reserveferje for Norled og gått i fast sommerrute mellom Kvanndal og Utne på Hardangerfjorden. Nå ligger ferja i opplag etter at Boreal har overtatt ferjesambandet.

MF «Tau» 1977–1982: Ferja ble satt i trafikk i januar 1977.

MF «Solbakk» 1978–1986, 1991–1993, 1995 og 2000. Ferja har de siste årene gått som reserveferje i flere samband i Ryfylke, da med navnet «Stallovarre». Den gikk også noen få rundturer i Tau-sambandet i 2016. Nå har ferja returnert til Nord-Norge igjen.

MF «Os» 1979. Ferja var leid inn fra HSD.

MF «Strand» 1982–2009: Da søsterferjene MF «Strand» og MF «Tau» ble satt i trafikk var de blant landets største, med plass til 90 biler og 500 passasjerer.

MF «Tau» 1982–1992, 1994/1996–1997 og 1999–2003: Da søsterferjene MF «Strand» og MF «Tau» ble satt i trafikk var de blant landets største, med plass til 90 biler og 500 passasjerer.

MF «Finnøy» 1984.

MF «Hordaland» 1986. Ferja var innleid fra HSD.

MF «Rennesøy» 1988–1990. Ferja gikk i en årrekke i Rennesøy-sambandet, men hadde et par år på Hidlefjorden på slutten av 80-tallet. I 1992 ble den omdøpt til «Lysefjord» og satt i trafikk som turistferje på Lysefjorden.

MF «Kvinnherad» 1988. Ferja var leid inn fra HSD.

MF «Ulsnes» 1988.

MF «Hjelmeland» 1988. Ferja var innom sambandet en kort periode i 1988. Senere gikk den i en årrekke mellom Sand og Ropeid, først under navnet «Sand» og senere som «Ropeid». I fjor ble ferja bygget om til arbeidsferje for Austevoll-selskapet Hardsjø Marine.

MF «Skudenes» 1990.

MF «Stavanger» 1990–2000 og MF «Bjørnefjord» 2009–2013, 2016 og 2019: «Store, lyse salonger og passasjerbekvemmeligheter som ingen ferje i Rogaland kan vise maken til. Rørstolbenkene med lys brunt skaitrekk, oppstilt som i en kino-sal, er borte. I stedet er det kommet sittegrupper med stoler med trekk av stoff i duse fargevariasjoner», skrev Aftenbladet da ferja ble satt i trafikk i 1990. Ferja har returnert til sambandet ved flere anledninger etter år 2000 - da som MF «Bjørnefjord». Nå er ferja solgt til Boreal Sjø og går som «Preikestolen» mellom Lauvvik og Oanes.

Les også

Lurer du på hvor den gamle Tau-ferja ble av? Se her

Den siste Norled-ferja har gått fra kai på Lauvvik og Oanes. 1. nyttårsdag er sambandet i drift igjen, men denne gangen…
MF «Austrheim» 1993 og «Boknafjord» 2007–2008: Ferja var innom Tau-sambandet i 1993 og returnerte nok en gang til sambandet i 2007–2008 - da som MF «Boknafjord». Ferja heter i dag «Sulafjord» og er reserveferje for Fjord1 i Vestland.

MF «Vollsøy» 1994.

MF «Frafjord» 1994, 2003 og 2006. Bildet er fra 2003 og er tatt fra hurtigferja «Stavanger».

MF «Alversund» 1995–1996.

MF «Nordhordland» 1996.

MF «Utstein» 2000–2003 og 2005–2007.

MF «Gulen» 2000. Ferja var innleid av Rogaland trafikkselskap fra Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane.

MF «Sognefjord» 2001: Ferja var i 2001 utleid til Rogaland Trafikkselskap og gikk i Tau-sambandet. I 2015 og 2016 var ferja tilbake i Ryfylke-bassenget, da som turistferje på Lysefjorden.

MF «Vikingen» 2002 og 2008–2011. Ferja har hatt flere korte perioder som reserveferje i Tau-sambandet.

MF «Skudenes» 2003: Ferja hadde et kort opphold som Tau-sambandet i 2003 - lenge etter pendelferjenes inntog. I motsetning til pendelferjene, måtte Skudenes snu når den kom til Tau og legge til med akterenden.

MF «Stavanger» 2003–2014.

MF «Hjelmeland» 2005. Ferja ble satt inn som reserve i Tau-sambandet etter at hurtigferja MF «Stavanger» grunnstøtte.

MF «Melderskin»: 2005–2006 og 2016.

MF «Sjernarøy» 2005.

MF «Rennesøy» 2007–2009: Da Fjord 1 og de nye gassferjene tok over sambandet Mortavika-Arsvågen ble ferja arbeidsledig. «Rennesøy» gikk i Tau-sambandet i perioden 2007–2009.

MF «Bømlo» 2007 og 2012.

MF «Finnøy» 2009. Ferja hadde en kort gjesteopptreden etter at Hanasand-Ladstein ble erstattet av Finnfast og før den ble satt inn i Høgsfjord-sambandet.

MF «Masfjord» 2009: Da Fjord 1 og de nye gassferjene tok over sambandet Mortavika-Arsvågen ble ferja arbeidsledig. Ferja var også innom sambandet som MF «Marstein» i 2018. «Rennesøy» var innom Tau-sambandet i 2009.

MF «Høgsfjord» 2010.

MF «Ullensvang»: 2010–2014.

MF «Stord» 2010–2019.

MF «Etne» 2012.

MF «Sigrid» 2015: Ferja hadde en kort gjesteopptreden i Tau-sambandet, men har de siste årene først og fremst gått i rute 2 mellom Hjelmeland, Nesvik og Ombo. Ferja har vært utleid fra Boreal Sjø til Norled.

MF «Petter Dass»: 2015. Ferja har også gått på Jøsenfjorden i flere år. Nå er den tilbake i fylket, som erstatter for «Preikestolen» på det privatdrevne sambandet Lauvvik-Oanes.

MF «Gloppen»: 2016 og 2017.

MF «Hamarøy» 2017: Ferja er hjemmehørende hos Torghatten Nord i Nord-Norge, men har vært inne som reservefartøy i sambandene Mekjarvik-Kvitsøy og Stavanger-Tau.

MF «Ryfylke» 2013–2019.

MF «Hardanger» 2013–2019.

MF «Tidefjord» hadde et kort opphold som reserveferje i september 2019.

MF «Hardingen»: 2018 og 2019. Dette er opprinnelig en HSD-ferje som har gått i rute i Hordaland, men de siste årene med Tau-sambandet lå den som reserveferje i Stavanger.

Rettelse - 4. juli 2020: I første versjon av bildegalleriet sto det at MF «Vannes» gikk et par rundturer i Tau-sambandet i 2018, før den ble satt i trafikk på Hjelmeland-Nesvik-Ombo. Dette er nå korrigert, da ferja var for høy til å passere under Bybrua og derfor aldri trafikerte sambandet.

Les også

Vi fulgte Tau-ferjas siste reise

Mens mange var på åpning av Ryfasttunnellen på Strand og Hundvåg, var det noen som tok den siste turen til Fiskepiren og…

Mandag 30. desember 2019 forlot MF «Hardanger» Tau for siste gang. Det markerte slutten for Tau-sambandet:

Publisert: