Bildegalleri: 51 ferjer innom Tau-sambandet på 59 år

I 59 år bandt Tau-ferja Ryfylke sammen med Stavanger. Her er de 51 ferjene som har vært innom sambandet i løpet av årene.

 • Andreas Askildsen
  Andreas Askildsen
  Frontsjef
Publisert: Publisert:

30. desember 2019 klokken 12 gikk siste avgang med Tau-ferja. Åpningen av Ryfast markerte slutten på Tau-sambandet, 59 år etter at ruta ble opprettet.

I dette bildegalleriet har vi samlet bilder av samtlige ferjer som har vært innom sambandet - både dem som har gått i fast trafikk over mange år, men også ferjene som har vært innom som reserve i sambandet med én eller flere rundturer mellom Stavanger og Tau. Så har du reist med Tau-ferja bare én gang i livet, finner du sannsynligvis ferja du reiste med her.

Flere fjordabåter har også vært innom sambandet, deriblant MS «Haugesund», MS «Sjernarøy» og MS «Fjordbris». Sistnevnte anløp Tau fast i perioden 1959–1961.

Kilder: Aftenbladets arkiv, skipsfotograf Harald Oanes og to av de de tidligere kaimennene i Tau-sambandet, Jan Eie og Sølve Hatteland. Sistnevnte står også bak nettstedet Skipsarkiv Rogaland.

Les også

Han har tatt imot bøttevis med kjeft og nesten blitt kjørt ned. Men Sølve Hatteland ville ikke byttet med noen

Han har tatt imot bøttevis med kjeft, irritert seg grønn og nesten blitt kjørt ned.

MF «Tau» 1961–1973: Helgeutfart på den gamle ferjekaien på Tau på 1960-tallet. første halvdel av 1960-årene, sannsynligvis 1964. Kaien ligger der fortsatt, men ferjeleiet er flyttet til andre siden av vågen. Ferja «Tau» har klappet til kai. Foto: Ukjent


MF «Strand» 1966–1977: «Strand» i Lindøysundet på vei til byen. Tau-ferjene møtte hverandre midt i Lindøysundet når de var i rute. Foto: Jone Laugaland


MF «Folgefonn» 1966. Ferja var leid inn fra HSD. Foto: Harald Sætre - harald@setre.net


MF «Oanes» 1970 og 1973. Foto: Geir Sveen


MF «Stavanger» 1973–1982: Det nye ferjeleiet på Tau ble tatt i bruk da «Stavanger» kom i 1973. Her er ferja i ferd med å gå til kai. Foto: Svein Østerhus


MF «Ropeid» 1973: 21. juli 1973 ble ferja, bygget i 1965, satt inn so suppleringsferje i Tau- og midtsambandet. Ferja hadde plass til 11 biler og 125 passasjerer. Etter at ferja var ferdig i rutefarten, fikk den et nytt liv som turistbåten «Festival» i Oslo. Foto: Kåre Haga


MF «Ryfylke» 1975–1978. Foto: Jakob Langvik


MF «Fitjar» 1975–1976. Ferja ble leid inn fra HSD i Hordaland. De siste årene har den vært reserveferje for Norled og gått i fast sommerrute mellom Kvanndal og Utne på Hardangerfjorden. Nå ligger ferja i opplag etter at Boreal har overtatt ferjesambandet. Foto: Andreas Askildsen


MF «Tau» 1977–1982: Ferja ble satt i trafikk i januar 1977. Foto: Faksimile - Aftenbladet


MF «Solbakk» 1978–1986, 1991–1993, 1995 og 2000. Ferja har de siste årene gått som reserveferje i flere samband i Ryfylke, da med navnet «Stallovarre». Den gikk også noen få rundturer i Tau-sambandet i 2016. Nå har ferja returnert til Nord-Norge igjen. Foto: Kåre Haga


MF «Os» 1979. Ferja var leid inn fra HSD. Foto: Harald Sætre - harald@setre.net


MF «Strand» 1982–2009: Da søsterferjene MF «Strand» og MF «Tau» ble satt i trafikk var de blant landets største, med plass til 90 biler og 500 passasjerer. Foto: Tor Inge Jøssang


MF «Tau» 1982–1992, 1994/1996–1997 og 1999–2003: Da søsterferjene MF «Strand» og MF «Tau» ble satt i trafikk var de blant landets største, med plass til 90 biler og 500 passasjerer. Foto: Andreas Askildsen


MF «Finnøy» 1984. Foto: Jürgen Stein


MF «Hordaland» 1986. Ferja var innleid fra HSD. Foto: Harald Sætre - harald@setre.net


MF «Rennesøy» 1988–1990. Ferja gikk i en årrekke i Rennesøy-sambandet, men hadde et par år på Hidlefjorden på slutten av 80-tallet. I 1992 ble den omdøpt til «Lysefjord» og satt i trafikk som turistferje på Lysefjorden. Foto: Rennesøy Trafikk/Harald Oanes fotosamling


MF «Kvinnherad» 1988. Ferja var leid inn fra HSD. Foto: Harald Sætre - harald@setre.net


MF «Ulsnes» 1988. Foto: Pål Christensen


MF «Hjelmeland» 1988. Ferja var innom sambandet en kort periode i 1988. Senere gikk den i en årrekke mellom Sand og Ropeid, først under navnet «Sand» og senere som «Ropeid». I fjor ble ferja bygget om til arbeidsferje for Austevoll-selskapet Hardsjø Marine. Foto: Andreas Askildsen


MF «Skudenes» 1990. Foto: Pål Christensen


MF «Stavanger» 1990–2000 og MF «Bjørnefjord» 2009–2013, 2016 og 2019: «Store, lyse salonger og passasjerbekvemmeligheter som ingen ferje i Rogaland kan vise maken til. Rørstolbenkene med lys brunt skaitrekk, oppstilt som i en kino-sal, er borte. I stedet er det kommet sittegrupper med stoler med trekk av stoff i duse fargevariasjoner», skrev Aftenbladet da ferja ble satt i trafikk i 1990. Ferja har returnert til sambandet ved flere anledninger etter år 2000 - da som MF «Bjørnefjord». Nå er ferja solgt til Boreal Sjø og går som «Preikestolen» mellom Lauvvik og Oanes. Foto: Stavangerske


Les også

Lurer du på hvor den gamle Tau-ferja ble av? Se her

Den siste Norled-ferja har gått fra kai på Lauvvik og Oanes. 1. nyttårsdag er sambandet i drift igjen, men denne gangen…

MF «Austrheim» 1993 og «Boknafjord» 2007–2008: Ferja var innom Tau-sambandet i 1993 og returnerte nok en gang til sambandet i 2007–2008 - da som MF «Boknafjord». Ferja heter i dag «Sulafjord» og er reserveferje for Fjord1 i Vestland. Foto: Pål Christensen


MF «Vollsøy» 1994. Foto: Helge Askildsen


MF «Frafjord» 1994, 2003 og 2006. Bildet er fra 2003 og er tatt fra hurtigferja «Stavanger». Foto: Anders Minge


MF «Alversund» 1995–1996. Foto: Harald Sætre - harald@setre.net


MF «Nordhordland» 1996. Foto: Harald Sætre - harald@setre.net


MF «Utstein» 2000–2003 og 2005–2007. Foto: Andreas Askildsen


MF «Gulen» 2000. Ferja var innleid av Rogaland trafikkselskap fra Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane. Foto: Harald Sætre - harald@setre.net


MF «Sognefjord» 2001: Ferja var i 2001 utleid til Rogaland Trafikkselskap og gikk i Tau-sambandet. I 2015 og 2016 var ferja tilbake i Ryfylke-bassenget, da som turistferje på Lysefjorden. Foto: Andreas Askildsen


MF «Vikingen» 2002 og 2008–2011. Ferja har hatt flere korte perioder som reserveferje i Tau-sambandet. Foto: Harald Oanes


MF «Skudenes» 2003: Ferja hadde et kort opphold som Tau-sambandet i 2003 - lenge etter pendelferjenes inntog. I motsetning til pendelferjene, måtte Skudenes snu når den kom til Tau og legge til med akterenden. Foto: Fredrik Refvem


MF «Stavanger» 2003–2014. Foto: Pål Christensen


MF «Hjelmeland» 2005. Ferja ble satt inn som reserve i Tau-sambandet etter at hurtigferja MF «Stavanger» grunnstøtte. Foto: Andreas Askildsen


MF «Melderskin»: 2005–2006 og 2016. Foto: Andreas Askildsen


MF «Sjernarøy» 2005. Foto: Pål Christensen


MF «Rennesøy» 2007–2009: Da Fjord 1 og de nye gassferjene tok over sambandet Mortavika-Arsvågen ble ferja arbeidsledig. «Rennesøy» gikk i Tau-sambandet i perioden 2007–2009. Foto: Harald Oanes


MF «Bømlo» 2007 og 2012. Foto: Harald Oanes


MF «Finnøy» 2009. Ferja hadde en kort gjesteopptreden etter at Hanasand-Ladstein ble erstattet av Finnfast og før den ble satt inn i Høgsfjord-sambandet. Foto: Andreas Askildsen


MF «Masfjord» 2009: Da Fjord 1 og de nye gassferjene tok over sambandet Mortavika-Arsvågen ble ferja arbeidsledig. Ferja var også innom sambandet som MF «Marstein» i 2018. «Rennesøy» var innom Tau-sambandet i 2009. Foto: Harald Oanes


MF «Høgsfjord» 2010. Foto: Harald Oanes


MF «Ullensvang»: 2010–2014. Foto: Lars Idar Waage


MF «Stord» 2010–2019. Foto: Andreas Askildsen


MF «Etne» 2012. Foto: Fredrik Refvem


MF «Sigrid» 2015: Ferja hadde en kort gjesteopptreden i Tau-sambandet, men har de siste årene først og fremst gått i rute 2 mellom Hjelmeland, Nesvik og Ombo. Ferja har vært utleid fra Boreal Sjø til Norled. Foto: Andreas Askildsen


MF «Petter Dass»: 2015. Ferja har også gått på Jøsenfjorden i flere år. Nå er den tilbake i fylket, som erstatter for «Preikestolen» på det privatdrevne sambandet Lauvvik-Oanes. Foto: Tor Inge Jøssang


MF «Gloppen»: 2016 og 2017. Foto: Andreas Askildsen


MF «Hamarøy» 2017: Ferja er hjemmehørende hos Torghatten Nord i Nord-Norge, men har vært inne som reservefartøy i sambandene Mekjarvik-Kvitsøy og Stavanger-Tau. Foto: Andreas Askildsen


MF «Ryfylke» 2013–2019. Foto: Andreas Askildsen


MF «Hardanger» 2013–2019. Foto: Jon Ingemundsen


MF «Tidefjord» hadde et kort opphold som reserveferje i september 2019. Foto: Andreas Askildsen


MF «Hardingen»: 2018 og 2019. Dette er opprinnelig en HSD-ferje som har gått i rute i Hordaland, men de siste årene med Tau-sambandet lå den som reserveferje i Stavanger. Foto: Andreas Askildsen


Rettelse - 4. juli 2020: I første versjon av bildegalleriet sto det at MF «Vannes» gikk et par rundturer i Tau-sambandet i 2018, før den ble satt i trafikk på Hjelmeland-Nesvik-Ombo. Dette er nå korrigert, da ferja var for høy til å passere under Bybrua og derfor aldri trafikerte sambandet.

Les også

Vi fulgte Tau-ferjas siste reise

Mens mange var på åpning av Ryfasttunnellen på Strand og Hundvåg, var det noen som tok den siste turen til Fiskepiren og…

Mandag 30. desember 2019 forlot MF «Hardanger» Tau for siste gang. Det markerte slutten for Tau-sambandet:

Publisert:
 1. Tau-ferja
 2. Ferje
 3. Bildegalleri
 4. Tau
 5. Ryfylke

Mest lest

 1. Mange så mulig meteor i natt

 2. Camilla Herrems verste opplevelse: – Jeg følte meg som en sviker

 3. Gråtkvalt Tufte etter OL-skuffelse: – Mitt ansvar

 4. Dette skjedde i OL i natt: Japaner ble historisk