• Lynladere for elbiler vil nok ikke erstatte diesel- og bensinpumper med det første. Eivind Aarre

Bil: – Bensin og diesel vil leve videre

Ingen land i verden har så mange elbiler på veiene per innbygger som Norge. Samtidig holder bruken av diesel og bensin seg nesten like høyt som før.