• Illustrasjonsfoto Anders Fehn

Stavanger vil at flere skal få kjøre gratis i Ryfast

Stavanger kommune ber om at det innføres betalingsfritak i Ryfast for laste- og varebiler med nullutslippsteknologi.