Sokneprest oppgitt over handel på kyrkjetrappa

Sokneprest Torunn Bjørnevik reagerer på at partiet rett utanfor kyrkja blir brukt som marknadsplass.