• Cornelius Munkvik

Dette kan bli en perle

En dom i Jæren tingrett legger alt til rette for at Reve havn kan bli Jærens nye kystperle.