• Rydding av snø har i år blitt en kostbar affære i Stavanger. Her rydder Louis Thorsen i Nordbø Maskin og kollegaene i Nordbø Maskin snø i krysset Karlsminnegata og Asbjørn Klosters gate.

Januar tok to års brøytebudsjett

Stavanger kommune hadde ved utgangen av januar brukt minst 8 millioner kroner på vintervedlikehold. Et normalår koster 4,5 millioner.