• Eiendomsmeglere i Stavanger er ikke enig med vurderingen til eiendomsmegler Morten Thøgesen i Oslo. Eiendommene her fra Vaulen til Frøystad vil ikke falle dramatisk i verdi, mener de. Jan Tore Glenjen

- Har aldri hørt om eiendommer som skulle få halvert sin verdi på grunn av en tursti

Lokale meglere har ikke tro på en Oslo-meglers vurdering av priser i Gauselvågen etter at det eventuelt kommer en tursti.