Droppet fjellet for båtpussen

Det store fritidsbåt-slippet nærmer seg raskt. Men båtpuss var ikke noen påfallende fritids-syssel denne påsken.