• FOTO: Lars Idar Waage

Magma Geopark godkjent av Unesco

I fjor fikk de nei, men onsdag ettermiddag kom endelig beskjeden fra Provence! Magma Geopark er tatt opp som medlem av European Geopark Network (EGN) — noe som innebærer Unesco-godkjenning av områdes geologi, geoparklokaliteter og organisering.