Husselger anker rottereir-dom

Rotteskader og fuktproblemer havner nå i lagmannsretten.