• Rivingsarbeidet er i gang. Til høsten starter byggingen av ny boligblokk. Anders Minge

Nå river de Kanalgata 8

Her i Kanalgata skal 28 utleieboliger for vanskeligstilte være klare til inn— flytting november neste år.