• De to mennene trodde de transporterte narkotika, men før kjøreturen fra Halden til Rogaland startet var stoffet byttet ut med telefonkataloger. Colourbox

Byttet kokain med telefonkataloger

De to mennene trodde de transporterte narkotika, men før kjøreturen fra Halden til Rogaland startet var stoffet byttet ut med telefonkataloger.