• Barna fulgte interessert med da redningsbåten ble blåst opp. Sølve Helge Knutsen

80 barn lærte om brann på hurtigbåten

Det er ikke bare barna som lærer noe av å øve på hva en bør gjøre dersom det begynner å brenne om bord på hurtigbåten.