• Ola Fintland

Bonde dømt for brudd på kulturminneloven

Reidar Bryne ødela høsten 2007 to stakketufter på sin eiendom på Kvåle i Time kommune. For det dømmes han til 60 dagers betinget fengsel samt en bot på 60.000 kroner.