• Rune Vandvik

Nye farger på torget

Kielland fikk noe nytt å se på i Vågen i Stavanger søndag.