Grasbrann på Madla

Brannvesenet driver søndag slukking av en grasbrann i området ved skytebanen på Madla.