• Scanpix

Ikke så mange falske resepter

Falske resepter er ikke blitt registrert som noe stort problem på apotekene i Stavanger eller Sandnes. Men forfalskerne er blitt flinkere.