Nordbø ny regionalplansjef

Ingrid Nordbø blir Per Frøyland Pallesens etterfølger i Rogaland fylkeskommune.