Færre saker i konfliktrådet

Det siste halvåret har det vært en nedgang av saker i Konfliktrådet, men tallene viser at dobbelt så mange menn som kvinner må møte til mekling.