Kiserud uten pasienter

Fastlege Sven Kiserud har fått alle sine pasienter fordelt på 17 andre fastleger i Stavanger.