Uglespeiding på Håland skole

Håland skole blir uglesett av noen uvanlige gjester denne vinteren.