Svindlet NAV for 275.000 kroner

I to år mottok kvinnen diverse trygdeytelser for enslig forsørger av barn til tross for at hun var samboer med barnefaren.