• – Det vurderes at den innsparingen som nå foretas på drift, over tid vil kunne gi negative effekter på framtidig kvalitet i institusjonens tilbud, skriver Per Ramvi i sin rapport til UiS-styret. Knut S. Vindfallet

Driftsoverskudd på 14,5 mill. kr. for UiS

Universitetet i Stavanger (UiS) har ved utgangen av august et driftsresultat på 14,5 millioner kroner.