• Fire elevrådsrepresentanter fra 8.klasse på Kannik oppfordrer både egne elever og elever på andre ungdomsskoler til å protestere. Fra v. Kristine Hawkes, Benjamin Bjørshol, Solveig Malmanger og Maren Øie. Fredrik Refvem

- Gå til streik mot leirskolekutt

Fire elevrådsrepresentanter fra Kannik skole oppfordrer medelever og elever ved andre skoler til å protestere mot at skolene droppe leirskoleopphold på grunn av dårlig økonomi.