• Marcus Lindtveit, Åsne Bø og Sigrunn Faag er konsentrert om forteljinga om Knut på tivoli. Dei vaksne er Odd Stangeland (bak) og Linn Pedersen (til høgre). Opplesar er Håvard B. Øvregård frå Noregs Mållag. Knut S. Vindfallet

Mållaget rykkjer inn i barnehagen

Det er sjølvast leiaren i Noregs Mållag som les. Staden er Sørhellet barnehage. 4-åringar i Klepp let seg gjerne fanga av bøker. Noregs Mållag meiner dei treng bøker på både nynorsk og bokmål.