• Her er det berre å halda seg unna for fotgjengarane. Tipsar

Lei hudfletting av syklistar

Det fins ingen spesifikke trafikkreglar for turvegar, noko som fører til mykje konfliktar mellom fotgjengarar og syklistar. Egil Hugo Bowitz i Stavanger kommune er lei av at syklistane er skyteskive.