MS Lysefjord har tekniske problemer

Det blir satt inn passasjerbåt på strekningen fra Lauvvik.