• Seks av 12 våpen som tilhører en varetektsfengslet 50-åring fra Klepp er fortsatt på avveie. Cornelius Munkvik

Våpen ikke funnet, varetekts-anke avvist

Seks av 12 våpen som tilhører en varetektsfengslet 50-åring fra Klepp er fortsatt på avveie. 50-åringens anke av fengslingsvedtaket torsdag i sist uke er avvist.