Høyballer er stødige, men må sikres godt

Høyballer som bønder transporterer på forskjellige kjøretøyer ut over Jæren, har skremt enkelte fordi lasten ser farlig og usikret ut. Hittil er det ikke meldt uhell under slik transport, men Vegvesenet forstår bekymringen.