• Hans E. H. Jacobsen

Bussen kjørte 25 meter utenfor veikanten før velt

Ulykkesbussen kjørte 25 meter utenfor veien med høyrehjulene før den veltet.