• Lars Idar Waage

SUS-sengeposter stengt grunnet omgangssyke

Fire sengeposter på SUS har vært stengt for nye pasienter. Stadig flere ansatte blir smittet av omgangssykeviruset.