- Ingen ble skadet i branntilløpet

— Hverken folk eller dyr ble skadd eller oppholdt seg i bygningen da branntilløpet oppsto.