• Lars Idar Waage

Eggekastarar til åtak på Love Shop

To gonger har Atle Melkevik vaska egg av vindauga til Love Shop på Kleppe.