• - For å si det sånn: Når man sliter med én målform, hjelper det ikke at man må kunne to, sier Frps Atle Simonsen, fersk oppvekstpolitiker.

Frp til (om)kamp mot nynorsk

Frp gjør et nytt forsøk på å gjøre sidemålsundervisningen valgfri for ungdomsskoleelevene i Stavanger.