• Et forsøk med prioritering av kollektivtrafikken gjennom Kannik resulterte i endeløse køer og kaos i 2004, husker politiet i Stavanger. De er negativet til et nytt forslag fra Sintef om å gi bussen fritt leide på bekostning av bilene.

- La Kannik være som nå

Stavanger-politiet sier klart nei til å gi bussen ett av to kjørefelt gjennom Kannik. De anbefaler heller ingen andre trafikk-tiltak i området.