Forstyrrelse av natteroen

Fratatt musikkanlegget.