Ville sove - endte opp med samfunnsstraff

Yrkessjåføren ble tatt i 143 kilometer i timen på motorveien.